MJESNI ODBOR VREBAC

Vrebac, Pavlovac Vrebački, Zavođe Vrebačko, Selište Vrebačko

 • Povećaj slova
 • Resetiraj
 • Smanji slova
GRAD GOSPIĆ, MJESNI ODBOR VREBAC

O Pokrovu Presvete Bogorodice

E-mail Ispis PDF

Od davnina je Crkva proslavljala Presvetu Bogorodicu kao pokroviteljku i zaštitnicu roda hrišćanskoga. Bezbroj puta pomagala je kako narodu tako i pojedincima jednako pomažući i u miru  i u ratu, kako u monaškim pustinjama tako i u gradovima. Pokrov se slavi radi događaja koji Crkva spominje i proslavlja, a koji se zbio 1(14).oktobra 911.god.u vrijeme cara Lava Mudroga.Bilo je svenoćno bdenije(služba) u Bogorodičnoj Crkvi  Vlaherne u Carigradu, naroda je bila puna Crkva. U pozadini Crkve stajao je sv. Andrej Jurodivi sa svojim učenikom Epifanijem. U četvrti sat noći pojavi se presveta Bogorodica iznad naroda sa rasprostrtim omoforom na rukama, kao da tom odjećom pokriva narod. Bješe obučena u zlatokrasnu porfiru i sva blistaše u neiskazanom sjaju, okružena Apostolima, svetiteljima, mučenicima i djevicama. Sv. Andrej videći to javljanje pokaza rukom Epifaniju učeniku govoreći: "Vidiš li brate Caricu i Gospodju nad svim, kako se moli za sav svijet?". Odgovori učenik njegov: "Vidim oče i strah me je!". Zbog toga se ustanovi ovo praznovanje, da nas podsjeti na taj dogadjaj i na stalno Pokroviteljstvo Pr.Bogorodice. Kad god se praznuje ovaj dogadjaj mi uznosimo svoje molitve Pr.Bogorodici tražeći milost od Sina njezinog i Gospoda Isusa Hrista, a 'ko će bolje umilostiviti Njega nego Majka Njegova.

Sve godine koje prođoše u našoj parohiji vrebačkoj bez pokroviteljstava Pr. Bogorodice vidljive su na svakom mjestu u parohiji, selo pusti i nestaje. Naroda je sve manje i djeca se ne rađaju. Mogu se vidjeti samo ljeti kada obilaze svoje roditelje, djedove i bake koji su na svojim ognjištima, čuvajući i iščekujući ne bili se šta promjenilo. I niko ne može da vjeruje da od onoliko naroda ostade samo šačica njih koji kao da stražare iščekujući kakovo čudo. A čudo se i desilo! Protekle četiri godine vratila se slava u selo Vrebac, ponovo se slavi Pokrov Pr. Bogorodice. Na mjestu gdje je bio veličanstveni hram nikao je Krst kojeg postavi narod vrebački u spomen Pokrova Pr. Bogorodice, ponovo se uznose molitve i miris tamjana spušta se na selo sa vrebačkoga hrama. U ovoj godini kršteno je i dvoje djece, eto čuda i radosti, pa se zapitajmo zar to nije Pokrov Pr. Bogorodice? Samo treba da istrajemo u molitvama, da vratimo barem mali dio vjere otaca i majkih naših koji su kroz vjekove znali šta znači Pokrov. U molitvi su živjeli, a Gospod ih održa kroz mnoge godine. Na nama je da ovo vrijeme bude i vrijeme pokajanja zbog proteklih godina bez Pokrova i molitve, a Gospod je milostiv i čeka grešnika na pokajanje. A kad se jedan grešnik pokaje Nebesa se raduju. Neka bi dao Gospod i Pr.Bogorodica da se složimo i svi zajednički na molitvi tj. slavi vrebačkoj okupimo i molitve svoje uznesemo za spas parohije vrebačke. Amin!

Protojerej Dalibor Tanasić, paroh korenički

 

I ove godine, kao i proteklih godina, u Vrepcu, Pavlovcu i Zavođu se slavi parohijska slava, Pokrov Presvete Bogorodice. Nadamo se, brojnije i svečanije nego do sada. Stoga pozivamo sve vrepčane, pavlovčane i zavođane koje je život odveo u svijet, kao i sve naše prijatelje, da na taj dan dođu u vrebačka sela i pridruže nam se u proslavi.

U sklopu obilježavanja ovogodišnjeg Pokrova održaće se i Služba, u Vrepcu, kod Krsta na Gradini, na dan Pokrova, u petak 14.10.2011. godine u 15,00 sati, koju će voditi paroh korenički.

Dobrodošli!

Administrator

Ažurirano Utorak, 11 Listopad 2011 06:55
 

Vodovod Pavlovac-Vrebac: Zašto stoje radovi?

E-mail Ispis PDF

Da podsjetimo! Posljednjih desetak godina eskalirao je problem vodoopskrbe u Vrepcu. Zapuštene šterne i krovovi, ljetne suše i presušeni izvori, problem zdravstvene ispravnosti vode koja se u takvim uvjetima koristila za opskrbu stanovništva dovodili su vrebačku populaciju opterećenu životnim problemima i godinama, gotovo u nemoguću situaciju kako osigurati pitku vodu. Djelomično rješenje bilo je u javnoj česmi koju je, shvaćajući problem, instalirala gospićka komunalna organizacija i koja je i danas u selu (u ljetnom dijelu godine) jedini regularni izvor pitke vode.

U takvoj situaciji vrepčani se posredstvom Mjesnog odbora okreću Gradu Gospiću i traže cjelovito rješenje - nastavak izgradnje vodovoda Pavlovac - Vrebac. Nakon nekoliko godina razgovora i sastanaka, uglavnom bezuspješnih, vrepčani se krajem protekle i početkom ove godine okreću i prema Županiji, političkim strankama, komunalnoj organizaciji Usluga d.o.o., Gradskom vijeću Grada Gospića i Gradonačelniku te se konačno ove godine pokreće projekt izgradnje vodovoda, sa obećanjem Gradonačelnika da je realno da će se i završiti do kraja ove godine.

Radovi počinju 06.07.2011. godine i traju zaključno sa 28.07.2011. godine do kada je položeno 4.114.50 m ili 62% projektiranih cjevovoda. Nakon toga radovi se prekidaju i takvo stanje traje do danas. U međuvremenu, vrepčani uviđaju da projektirane trase cjevovoda ne pokrivaju sva područja sela te podnose peticiju Usluzi d.o.o. tražeći da se u projekt uključe i preostale dionice u dužini od cca 1.850 m.

Koju su razlozi da su radovi prekinuti? Kao i obično razlog su financijska sredstva koja nisu na vrijeme osigurana. U projekt se ušlo sa cca 300.000 Kn od ukupno potrebnih 1.849.065,77 Kn koliko je izlicitirano na javnom natječaju, i što je naravno, nedovoljno. Bili smo svjesni da se aktivnosti na zatvaranju financijske konstrukcije moraju intenzivirati, te smo upravo mi, vrepčani, bili inicijatori dva sastanka usmjerena prema investitoru - Gradu Gospiću (sa ostalim sudionicima: Hrvatske vode, Ličko-senjska Županija i Usluga d.o.o.), sa temom osiguranja nedostajućih financijskih sredstava - 28.04.2011.g. i 25.07.2011.g.. Ti sastanci su održani, ali na njih nismo bili pozvani (?)! U ove dvije prilike je propušteno da se dogovori i realizira povlačenje sredstva koje je rezervirala LS Županija u Ministarstvu regionalnog razvoja u iznosu od 500.000 Kn na način da se osigura participacija investitora (Grad Gospić) u odnosu 1:1 do iskorištenja sredstava - a čime bi se zatvorila financijska konstrukcija sa cca 70%. U međuvremenu smo pokušali intervenirati prema vladi RH da se u "Program 305" Hrvatskih voda uključi i ovaj projekt, ali bez uspjeha.

Kako dalje? Rješenje vidimo jedino u tome da konačno Grad Gospić aktivno preuzme svoje investitorske obveze, a po potrebi i osigura dio financijskih sredstava tako da se ovaj projekt zaista završi ove godine i građani priključe na vodovod.

U svakom slučaju, najmanje što očekujemo je javna i objektivna informacija Grada o mjerama i aktivnostima koje se poduzimaju za završetak vodovoda, kao i plan opskrbe Vrepca pitkom vodom u predstojećoj zimskoj sezoni ukoliko se vodovod ne završi. Očekujemo da se oglasi i Gradsko vijeće, čije su 16. i 17. sjednica održane 08 i 30.03.2011. godine dale signal za početak realizacije ovog projekta.

Ažurirano Četvrtak, 22 Rujan 2011 03:43
 

10.000 otvaranja web stranice!

E-mail Ispis PDF

Ovaj mali jubilej vrijedi zabilježiti. 10.000 otvaranja naše male lokalne web stranice desiti će se danas - nakon 1 godine, 2 mjeseca i 17 dana od njenog postavljanja na internet. I dalje, od naše statistike za godišnjicu portala, bilježimo prosječnu posjećenost od cca 1.000 otvaranje mjesečno ili 33 dnevno, što pokazuje da ne gubimo na tempu. Ne možemo procijeniti koliki broj čitalaca stoji iza toga, ali znajući da se stranica otvara periodično kao i da je zbog tehničkih razloga (computer, internet, informatička pismenost) ne otvara dio zainteresirane populacije (iako i taj dio populacije, uglavnom starije, kako vidimo po nekim primjerima, raspolaže sa objavljenim informacijama) - utjecaj stranice je bitno rasprostranjeniji izvan kruga redovnih čitalaca.

U periodu nakon godišnjice portala pa do danas zabilježili smo još i slijedeće tri interesantne pojave; nakon objava o napredovanju radova na vodovodu zabilježili smo 16.07. - 118 otvaranja stranice, a dan kasnije 117 - što su do sada apsolutni rekordi; također bilježimo i direktno javljanje sa podacima o vrepčanima sa drugog kontinenta (Sj. Amerika, USA, Kansas City), a posredstvom stranice zabilježili smo i interes trećih osoba o vrepčanima, bilo da se radi o kontaktu ili o biografskim podacima (te podatke/upite prosljeđujemo najkompetetnijim).

Sve ovo govori, čini nam se, da stranica ostvaruje svoju društvenu funkciju i da postoji interes za njeno daljnje postojanje. Direktne, šire potvrde, međutim nemamo iako smo nekoliko puta do danas pozivali čitaoce da se posredstvom foruma/mail-a jave sa svojim mišljenjima i prijedlozima sa ciljem unapređenja stranice i prilagođavanju potrebama i interesima čitalaca. Također, pozivali smo i pozivamo na aktivno učešće u uređivanju stranice i doprinos u prilozima koje bi objavili na korist svih nas. Za sada bez većeg uspjeha, ali nadamo se da ćemo prevladati i ovu pasivnost i proširiti bazu stranice i tako ju učiniti javnim dobrom i otvorenim komunikacijskim kanalom otpornim na vrijeme i prolaznost.

Ažurirano Četvrtak, 04 Kolovoz 2011 05:06
 

Kako se odnosimo prema vlastitim vrijednostima?

E-mail Ispis PDF

U svakom društvu i narodu, makro i mikro zajednici kakvo je npr. naselje ili društvena grupa, postoje neke vrijednosti koje pripadaju svima, po kojima se ta zajednica prepoznaje i koje čine dio njene kulture, tradicije i identiteta. Te vrijednosti se čuvaju, a zavisno od sadržaja i obilježavaju na izravan ili neizravan, zvaničan ili nezvaničan način.

Niti Vrebac tu nije izuzetak. Naselje koje je punim životom živjelo više od tristo godina iznjedrilo je kroz vrijeme zajedničke vrijednosti. Neke su opće civilizacijsko dostignuće, neke vezane za pripadnost narodu i religiji, a neke su temeljene, formirane i modificirane u prelomnim trenucima i događajima koji su obilježili ovu Zajednicu.

Danas, u uvjetima velike socijalne i demografske devastacije Vrepca kontinuitet u podsjećanju, održavanju i obilježavanju zajedničkih vrijednosti dobiva posebno na značaju i predstavlja kohezioni faktor povezivanja vrepčana i održavanja sela. Potvrda tome je, da je i uz mali broj stalnih stanovnika, godinama sve veći odziv vrepčana koji žive izvan Vrepca i da jača njihov interes da obnove svoje djedovine i dio svog vremena provedu u selu. Značaj dolaska tih ljudi sve je veći i svaki od njih je dragocjen jer predstavlja kontiunitet života i zalog budućnosti sela.

Dakle, te vrijednosti, značaj i ulogu, kada je o Vrepcu riječ, imaju barem tri stvari: uređenje i održavanje lokalnog groblja, komemoracija kojom se obilježava na Dan ustanka u selu i lokalni seoski praznik – “Pokrov”.

Odnos pijeteta i poštovanja prema precima poznaju sve ljudske zajednice. Lokalni primjer za to je nalazište Japodske nekropole na Stražbenici. Stoga je uređenost groblja slika sela i ljudi koji žive u njemu i koji mu pripadaju. Odlaskom stanovništva iz sela 1995. godine (a tada je, 04.08.1995. godine u selu poimenice živjelo 287 osoba) za kratko se je prekinula tradicija, ali se već naredne, 1996. godine - obnovila. U tim danima našlo se načina, volje i mogućnosti da se uredi seosko groblje, a već narednih godina samoorganiziranjem mještana, zajedničkom akcijom groblje se uređuje barem jednom godišnje, obično u junu.

Slično je i sa komemoracijom borcima i žrtvama fašističkog terora iz II svjetskog rata koja se redovno održava kod spomenika na Gradini, u najbližu nedjelju danu 02.08. koji je ujedno Dan ustanka Vrepca, Pavlovca Vrebačkog i Zavođa Vrebačkog. Ova sela su dala 135 boraca (Vrebac 57, Pavlovac 47, Zavođe 31), a rat je odnio 164 žrtve (Vrebac 85, Pavlovac 34, Zavođe 25), odnosno ukupno je stradao 281 vrepčan. Stradanja ovakvih razmjera trebaju biti obilježena i to je tradicija do koje se u Vrepcu drži.

Pokrov presvete Bogorodice (kako se zvala i vrebačka crkva oštećena u II svjetskom ratu i srušena poslije rata) ili “Pokrov” je parohijski praznik koji se redovno obilježava u vrebačkim selima 14.10.. Prošlogodišnja proslava Pokrova bila je posebno svečana. Na Gradini je podignut i krst u spomen na srušenu Crkvu, a službu su vršili sveštenici iz Korenice i Gračaca. Iako je praznik padao u radni dan, odziv je za lokalne prilike bio dobar što daje nadu za budućnost.

I sve bi to bilo dobro da se prošle godine nisu pokazali tragovi ponašanja koji su doveli u pitanje ove naše vrijednosti i koji su vremenom eskalirali i to posebno ove godine za vrijeme lokalnih izbora i ovogodišnjeg uređenja groblja. Iako je protekle godine puno učinjeno u podizanju društvenog standarda u selu (ugrađeni su prozori na katu Društvenog doma i postavljene prozorske klupčice, sagrađena je nova bina u dvorani Doma umjesto stare i dotrajale, podignut je već spomenuti krst na Gradini, otvorena je vrlo posjećena web stranica Mjesnog odbora, uređivana je Gradina i trg kod škole.....) pri čemu je u selo uloženo preko 60.000 Kn što je doprinijelo optimizmu i zajedništvu u selu i otvorilo nadu u bolju budućnost - sve to nije odgovaralo dijelu mještana. Prigovara se svemu, kritizira se, šire se dezinformacije i glasine, pišu se pisma "urbi et orbi" i stvara se umjetni dojam nereda i nesloge u selu. Pri tome tih "kritičara" nema kada se dogovara i radi, jer su tada redovito zauzeti drugim poslom. A djeluju obično kad je nešto gotovo, po sistemu "naknadne pameti"; pouzdano znaju što nije dobro i kako je trebalo. Usput, ne smeta im da se naslikaju u prvim redovima kad ispadne prilika.

Poseban slučaj je "autogol" koji su dali sebi i selu kod lokalnih izbora ove godine. Iskoristili su i inače prisutno nezadovoljstvo u selu odnosom Grada prema Selu tako da se nije niti formirala vrebačka lista kandidata za novi Mjesni odbor. Također, samo slučajno nije uspjela opstrukcija čišćenja groblja koje se po njihovoj inicijativi ove godine uređivalo po sistemu "svatko svoje".

Što se priprema za ovogodišnju komemoraciju do koje još ima dvadesetak dana?

A što kazati šutljivoj većini? Ako želimo sačuvati vrijednosti o kojima govorimo, trebamo reagirati. Trebamo reći da takvo ponašanje nije prihvatljivo, da šteti selu i da ga unazađuje. Ljudi koji se trude i rade imaju pravo tražiti da ih se barem ne ometa u tome, ako im se već ne želi pomoći. Politika oportunizma i nezamjeranja nikad nije dala rezultat, a također niti pristojnost na vlastitu štetu posebno prema onima koji to ne razumiju, odnosno razumiju kao slabost. Pokažimo i pojedinačno da razlikujemo dobro od lošega i da se možemo izboriti  za bolje i iskoristimo priliku koja nam se pruža dolaskom novih ljudi u selo izgradnjom vodovoda, a što će doprinijeti i revitalizaciji sela i afirmaciji naših vrijednosti.

I, da ne bude dileme. Ovdje nisu navedena imena iz samo jednog razloga - jer nema dileme. Sve se zna!

Grupa vrepčana

 

Ažurirano Utorak, 12 Srpanj 2011 05:57
 

Prva godišnjica vrebačkog portala

E-mail Ispis PDF

Danas, 18.05.2011. godine navršava se prva godina našeg portala.

Otvoren je sa ciljem da informira vrepčane o aktualnim događajima na području Vrepca, Pavlovca Vrebačkog, Zavođa Vrebačkog i Selišta, da potakne međusobnu komunikaciju, da motivira na povratak i dolazak vrepčana na ova područja te da u ovim uvjetima pomogne u poboljšanju uvjeta života, utječe na razvoj i budućnost naše prisutnosti.

Koliko smo u tome uspjeli, kvalitativno je pitanje i vi ćete odgovoriti na njega, ali bi i željeli podijeliti vaša mišljenja i razmišljanja sa svima nama.

Odluka o osnivanju portala donesena je na sjednici Mjesnog odbora 28.02.2010. godine.
U realizaciji smo se odlučili za pristup koji bi šire obuhvatio problematiku ovog područja. Formalno, nastojali smo kroz, najprije šest a onda osam tematskih područja pokriti područje interesa, a kroz preostala dva (Forum i Kontakti) osigurati mogućnost komunikacije posjetilaca i direktan utjecaj na sadržaj portala.
Sa vremenom nastojali smo i unaprijediti sadržaj portala. Tako smo prije cca šest mjeseci dodali „Forum“ nastojeći omogućiti međusobnu komunikaciju, a prije cca tri mjeseca želeći oslikati širi kontekst postojanja naše zajednice na ovim područjima dodali smo tematsko područje „Feljtoni, eseji, polemike“.

Sa vremenom posjećenost portala se povećavala. Interesantni su podaci o posjećenosti koje smo evidentirali. Tako je u prva četiri mjeseca – do 18.09.2010. godine (uz cca 15 dana nedostupnosti zbog tehničkih problema) stranica otvorena 538 puta. Do 2.000 otvaranja stiglo se 23.11.2010. godine, a nakon toga gotovo ravnomjerno mjesečno po 1.000 otvaranja. Dakle 3.000 otvaranja 31.12.2010. godine, 4.000 otvaranja 27.01.2011. godine; 5.000 otvaranja 24.02.2011. godine, 6.000 otvaranja 23.03.2011. godine, 7.000 otvaranja 27.04.2011. godine, pa sve do 7.523 otvaranja na godišnjicu portala.
Dakle, u posljednjih šest mjeseci bilježimo prosječno cca 33 dnevna posjeta, a maksimum je ostvaren 24.02.2011. godine kada je stranica otvorena 60 puta.
Do trećine dnevnih posjeta evidentira se u vrlo ranim jutarnjim satima, pa vjerujemo da nas čita i dio dijaspore. Vrebačka zajednica rasuta po okolini i svijetu je velika. Dali nas ovi rezultati stoga mogu zadovoljiti – procijenite sami!

Riječ – dvije o prilozima i autorima priloga.
Ukupan broj priloga objavljenih na portalu je 104, prosječno su objavljivana po dva priloga tjedno, od čega je objavljeno na stranici:
- Naslovnica                                            14 priloga  
- Vijesti                                                   39 priloga
- Akcije                                                  18 priloga
- Donacije                                                2 priloga (uz niz parcijalnih)
- Prošlost, ljudi i običaji                            24 priloga
- Feljtoni, eseji, polemike                           7 priloga
… a na „Galeriji“ je objavljeno u nekoliko tematskih cjelina 175 fotografija.

Kao što praćenjem portala možete uočiti, osim administratora kao autori ili priređivači priloga javlja se još svega nekoliko osoba (cca15-20 priloga). To je jedan od problema koji ograničava razvoj portala. Svakako želimo da se što više vrepčana, ali i ostalih koji mogu doprinesti ovoj tematici, uključi u uređivanje portala - a mogućnosti su gotovo neograničene; od potpuno slobodnog izbora tema ili područja u okviru opće orijentacije portala do preuzimanja uredničke odgovornosti za pojedine segmente portala.
U navedenom stoji i odgovor kako i na koji način nastaviti objavljivanje na portalu. Aktivno i šire uključivanje u rad portala je stoga - imperativ. Naime, ovakva forma portala, bazirana na pojedinačnom i uglavnom povremenom radu, uglavnom je iscrpila svoje mogućnosti i vrijeme je da se pronađe novi oblik rada. Ono što nam se čini sigurnim jest volonterski oblik suradnje i rada.

Neiskorištena mogućnost je i „Forum“ kao mjesto susreta, razmjene ideja, komentara, kritike i filtriranja sadržaja. Očekivali smo mnogo više javljanja i razvijanja autonomne komunikacije. Ovih nekoliko poticajnih, i u dobroj namjeri, isforsiranih komentara objavljenih na Forumu sa ciljem poticanja komunikacije očito nije uspjelo. Što je tome razlog? Struktura čitalaca, informatička pismenost, pristup internetu, želja za anonimnošću?
Iako je očito da postoji interes za temama koje se prezentiraju na portalu  – voli se čitati „iza zavjese“.

Možemo li to promijeniti? Možemo li unaprijediti sadržaje portala? Možemo li povećati čitanost i aktivno prisustvo na portalu?

I, najvažnije i prije svega – dali portal ostvaruje svoju misiju?

Ažurirano Srijeda, 18 Svibanj 2011 07:37
 


Stranica 21 od 24

Vrebački motivi

 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Statistika


Posjetitelji danas:63
Posjetitelji jučer:79
Posjetitelji ukupno:359226

Posjetitelji

Trenutno aktivnih Gostiju: 19